BIG JOE WPT45 ELECTRICAL PANEL

ITEMPART #DESCRIPTIONQTY
1 1120-500001-00 SETTING BOARD 1
2 0000-000128-00 FLAT WASHER 5
3 0000-000206-00 WASHER 5
4 0000-000004-00 SCREW 4
5 1120-500004-00-10 ZAPI CONTROLLER 1
6 1120-530007-00 BUSS BAR 1
7 0000-000123-00 FLAT WASHER 7
8 0000-000056-00 WASHER 7
9 0000-000166-00 NUT 5
10 1120-500005-10 CONTACTOR 1
11 0000-000077-00 SCREW 2
12 1120-540001-00-B FUSE STAND 1
13 0000-000074-00 SCREW 2
14 0000-000196-00 NUT 4
15 0000-000210-00 FLAT WASHER 5
16 1120-540002-00 FUSE (200A) 1
17 1120-530006-00 BUSS BAR 1
18 1120-540003-00 BUSHING 1